Association Garde Corse Origine Garde Suisse Traité de Pise Conférences Remerciements Ressources

L’associu di a « Guardia Corsa Papale » a été créé dans le but de réhabiliter la mémoire des gardes corses du Pape sacrifiés sur l’autel des velléités géopolitiques de Louis XIV, au XVIIe siècle.

A travers l’histoire de ces courageux soldats corses chargés de maintenir l’ordre dans Rome et d’assurer la sécurité du Pape, c’est une partie de l’histoire de notre île que nous cherchons à mettre en lumière.

Taraudés par les barbaresques, harcelés par les maures, les corses eurent tôt fait de recevoir un accueil hospitalier de la part des romains et des papes, au cœur même de la chrétienté. Au VIIIème siècle, une colonie s’installe ainsi à Ostie et, non contente de cultiver des terres jusque-là en friches, assure la garde militaire du Mur édifié par le pape Léon IV.

Commerce du vin et du miel, migrations respectueuses, harmonie religieuse et communauté de destin font de ce pont entre l’île et la Cité éternelle un modèle d’entente.

C’est vers le milieu du XVIIe siècle que la France, afin de mettre la papauté à genou et de consolider ainsi son pouvoir vis-à-vis d’un roi d’Espagne puissant, met un terme à cette histoire fraternelle qui avait su traverser les âges.
Louis XIV coupe de manière brutale et violente le lien qui nous unissait à la Papauté et à Rome. Dès lors, c’est une longue entreprise qui verra son succès s’établir au cours des siècles suivants qui s’engage. La France des rois comme celle des présidents niera et ostracisera la Corse vis-à-vis de la Terra Ferma.

Aujourd’hui, en 2014, un constat a été effectué : Au travers de ce segment d’histoire, par la réhabilitation de ces Gardes corses, par le renouement de liens avec le Vatican, Rome, le quartier du Trastevere, c’est tout un pan de notre passé qu’il faut apprendre à redécouvrir.

C’est donc le pari que nous effectuons avec cette association « Guardia corsa papale », c’est le but que nous nous fixons, sans dogmatisme, sans ambition démente car il ne s’agit en aucun cas de chercher à remplacer la garde suisse, sans parti pris ou obédience politique ou syndicale et avec beaucoup d’humilité mais avec une volonté forte et inaliénable de rendre au peuple ce qui lui appartient en termes de patrimoine, d’histoire et de culture.

Votre présence ici, en ce jour, à Cervioni, au sein du couvent San Francescu est déjà un premier succès.

Soyez-en remerciés.
Iviu Pasquali, président de l’association
L’associu di a «Guardia Corsa Papale» hè statu creatu per riabilità a memoria di e guardie corse sacrificate à l'orlu di l'intenzioni geupulitiche di Luigi u XIV, à u XVIimu seculu.

À traversu a storia di sti suldati corsi tracolmi di curagiu, incaricati di mentene l'ordine in a cità di Roma è a securità di u Papa, ghjè un pezzu di a storia di a nostr'isulella chè no circhemu di schjarisce.

Casticati da i Barbareschi, assaltati da i Mori, i Corsi ebbenu subbitu un accoltu uspitalieru da a parte di i Rumani è di i Papi, in sennu stessu di a casa di Cristu. Hè cusì chì, à u VIIIimu seculu, una culunia si stalla in Ostia duve aldilà di mette in cultura terre ch'ùn eranu sfruttate, assicura a guardia militare di u Muru alzatu da u Papa Leon u IV.

Cummerciu di u vinu è di u mele, migrazioni rispettuose, armunia religiosa è cummunità di destinu fecenu di stu ponte trà l'isula è a Cità eterna un mudellu d'accordu.

Ghjè versu u mezu di u XVI imu seculu chì a Francia, di manera à mette u reame di u Papa in ghjinochji è rinfurzà u so putere di fronte à un rè di Spagna putente, rompe sta storia fraterna chì avia sappiutu francà e fruntiere di l'età.
Luigi u XIV taglia seccu è viulamente u ligame chì ci unia à Roma è u Papa.
À partesi da stu mumentu, hè una longa intrapresa chì cummencia, aprendu e porte à un successu ch'ella vede stabiliscesi trà i seculi.
A Francia di i rè, cum'è quella di i presidenti, nigarà è scarterà a Corsica di a Terra Ferma.

Oghje, in u 2014, un cunstattu hè statu fattu : à traversu stu fattu storicu, cun a riabilitazione di ste Guardie corse, cun a rinascita di ligami cun u Vatican, Roma, u carrughju di u Trastevere, ghjè un capitulu di u nostru passatu chì aspetta d'esse lettu di novu.

Eccu dunque a scumessa chè no femu cun st'associu « Guardia corsa papale », ghjè a mira chè no ci fissemu, senza dommattisimu, senza ambizione scema perchè chì ùn si cerca mancu appena di rimpiazzà a guardia svizzera, senza dipendenza o ubbidienza pulitica o sindicale ma cun assai umilità è una vuluntà forte è sacrata di restituisce à u populu ciò chì l'appartene à nivellu di u patrimoniu, di a storia è di a cultura.

A vostra presenza quì, oghje chì ghjè oghje, in Cervioni, trà mezu à i muri di u cunventu San Francescu hè digià un primu successu.

Chè vo ne siate ringraziati.
Iviu Pasquali, presidente di l’associu.